Video Home Training (VHT)

Is een hulpverleningsmethode bij opvoedingsproblemen. Wellicht herkent u één van de volgende problemen:

  • Veel huilen.
  • Slecht eten en moeite met slapen.
  • Slecht luisteren.
  • Sterke koppigheid.
  • Slecht samen kunnen spelen, weinig vriendjes hebben, veel ruzie maken.
  • Overbeweeglijkheid, zich slecht kunnen concentreren en impulsief reageren.
  • Problemen met zindelijkheid.
  • Ontwikkelingsproblemen.
  • Verzetten tegen het toedienen van insuline, bloedglucose meten, medicatie of ziekenhuisbezoek.

Hoe werkt video-hometraining?

Er wordt gebruik gemaakt van video opnames bijvoorbeeld de dagelijkse omgang van alle gezinsleden met elkaar in de thuissituatie te filmen. Het mooie van het gebruik van een video opname is dat, even los van de drukte van alledag en de emoties die dat kan oproepen, heel precies in beeld kan worden gebracht hoe bijvoorbeeld de contacten tussen gezinsleden verlopen. Een korte tijd later komen we terug in het gezin om samen terug te kijken naar de beelden. Er worden stukjes film getoond van goede contactmomenten tussen gezinsleden. Zo worden de bouwstenen van een goed contact zichtbaar. Er wordt zichtbaar hoe de ouder zijn/haar gedrag kan afstemmen op het kind. Doordat het beeld op deze momenten stil gezet kan worden, kan samen ontdekt worden wat het kind nodig heeft om zich goed te voelen en in zijn kracht te komen.

Wat gebeurt er met de opnames?

Ouders geven vooraf nadrukkelijk toestemming om gebruik te maken van VHT. De opnames die in een gezin gemaakt worden, zijn en blijven in bezit van de ouders. Ze worden nooit aan derden getoond. Alleen ter voorbereiding op het evalueren met de ouders, worden de opnames door de supervisor doorgenomen. Na afsluiting van de VHT krijgt het gezin de opnames. Er wordt geen kopie bewaard. Opnames kunnen alleen voor voorlichting gebruikt worden als de ouders daartoe nadrukkelijk vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.