4kids2tell biedt medisch pedagogische begeleiding/coaching aan kinderen met diabetes, hun ouders, broertjes/zusjes en leerkrachten.

Wij vinden het belangrijk dat het kind met diabetes centraal staat en gezien en gehoord wordt. Vanuit het verhaal van het kind en de verhalen van betrokkenen om het kind heen gaan we op zoek naar mogelijkheden en praktische oplossingen, om het leven met diabetes zo gewoon en makkelijk mogelijk te maken.

Daarbij proberen we alle betrokkenen in hun eigen proces en bij hun eigen taken te ondersteunen en willen we samenwerking stimuleren, daar waar mogelijk is.

Concreet kan gedacht worden aan:

  • Een luisterend oor en vraagbaak voor kind en ouders.
  • Instructies van medisch technische handelingen.
  • Praktische thuiszorg direct na ziekenhuisopname/ diagnose/ thuiskomst.
  • Opvoedondersteuning specifiek gericht op en gerelateerd aan de diabetes van uw kind, onder andere d.m.v. systemisch begeleiden.
  • In gesprek met de allerjongste kinderen d.m.v. spel en prentenboek.
  • Coaching van kinderen, jeugdigen, adolescenten met diabetes.
  • Coaching van ouders, broertjes en zusjes.
  • Samenwerking met het ziekenhuis, school en andere instellingen.
  • Voorlichting en ondersteuning op de Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf, Basisschool en Middelbare school.
  • Uitzetten van onderzoek en het ontwikkelen van materialen vanuit behoeften van ouders en kinderen door studenten van de opleiding Ecologische pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht Amersfoort.