Geen enkele situatie is hetzelfde. Elke situatie vergt een eigen aanpak.

Om maatwerk te kunnen leveren wordt op basis van de 4kids2tell
methodiek gewerkt:

Stap 1: Kennismaken, waarnemen, signaleren en informatie verzamelen.

Na aanmelding vanuit de Diabetescentra volgt een intake/kennismakingsgesprek met het kind&gezin om helder te krijgen wat 4kids2tell kan betekenen voor het gezin. Er wordt een anamnese/intake afgenomen en er wordt geïnventariseerd wat de exacte hulpvraag van het kind&gezin is.

Stap 2: Begrijpen; alle informatie analyseren en factoren wegen. Benoemen van behoeften en handelingsvragen.

De medewerker van 4kids2tell gaat aan de slag met het analyseren en verbinden van alle verzamelde informatie vanuit de diverse perspectieven (met behulp van het Meervoudig Risico model en het balansmodel van Bakker). Aan de hand hiervan wordt de indicatiestelling gedaan. Deze kan zowel voor de Zorgverzekeringswet als voor de Jeugdwet gesteld worden en is afhankelijk van de hulpvraag.

Stap 3: Zorgplan; doelstellingen, interventies, concrete afspraken maken.

De inzichten n.a.v. de analyse worden beschreven in een Zorgplan. De doelstellingen worden zo concreet mogelijk uitgewerkt in actiepunten, geduid per persoon, in de situatie, in een tijdspad.

Stap 4: Realiseren; uitvoeren, interventies.

Binnen een vastgestelde tijd (indicatiestelling) werken kind&gezin en eventuele andere betrokkenen samen met 4kids2tell aan het op maat gemaakte zorgplan.

Stap 5: Evalueren; resultaten waarnemen.

Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van een kortdurend traject, waarbij de regie in handen van het kind&gezin blijft en betrokkenen snel in hun eigen kracht komen door juiste kennis, competenties en vaardigheden. Na een periode van 16-24 weken na het vaststellen van plan van aanpak, wordt het plan geëvalueerd en aangepast of afgerond.