De 4kids2tell Elementenscan

De Elementenscan is speciaal ontwikkeld voor 4kids2tell en wordt ingezet door haar begeleiders om meer zicht te krijgen op het persoonlijkheidstype van het kind en/of de opvoeder(s). Elk persoonlijkheidstype heeft een andere voorkeur voor de wijze van communiceren. Het ene persoonlijkheidstype denkt meer in plaatjes, terwijl het andere type leert door dingen zelf te doen. Door gericht af te stemmen op het persoonlijkheidstype van het kind kan effectiever en sneller doorgedrongen worden tot het kind en/of de opvoeder(s), waardoor de begeleiding beter en effectiever kan plaatsvinden.

Innovatief en snel

De Elementenscan is gebaseerd op Mindconnexion. Mindconnexion is een instrument om snel en diepgaand persoonlijkheidskenmerken in beeld te brengen en bespreekbaar te maken. Het instrument werkt met kleurfiguren, is geschikt voor een brede doelgroep en is taal onafhankelijk.