De kern van ons werk is ‘Zorgen dat, in plaats van zorgen voor’.

Bij chronische ziekten is zelfmanagement heel belangrijk. Dit betekent dat de behandeling van de ziekte niet alleen in het ziekenhuis plaatsvindt, maar zich steeds meer afspeelt in de thuissituatie van het kind. Dit vraagt veel van kind en gezin; een leven lang, 24 uur per dag.

4kids2tell is een organisatie en concept (inclusief instructies, leermiddelen, instrumenten) waarbij wij een combinatie maken tussen medisch-technische handelingen en pedagogische ondersteuning (o.a. verpleegkundige begeleiding/coaching, coördinatie en preventie) rondom kinderen met diabetes en het gezin, om te zorgen dat zelfmanagement wordt vergroot. Onze verpleegkundige coaching/begeleiding is gericht op het kunnen omgaan door het kind en door het gezin met de diabetes van het kind, met de medisch technische handelingen en de effecten hiervan op de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Dit alles om kinderen en hun ouders
in hun kracht te zetten, zodat zij beter in staat zijn om de diabetes te integreren in hun dagelijkse leven (o.a. therapietrouw, stabiele bloedglucosewaarden). Wij zorgen ervoor dat kinderen en ouders het zelf kunnen (zelfregie) en dat de zorg voor het gezin kan worden geminimaliseerd.

Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van leven van het kind (van 0 tot 19 jaar) en het gezin wordt bevorderd en daardoor de kans op complicaties en/of psychosociale problemen wordt verminderd en/of voorkomen.