“If we know where we came from, we may better know where to go. If we know who we came from, we may better understand who we are.”

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen en onze vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen.

Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld je relatie of je werk. Met de familieopstellingen, onderdeel van de methodiek systemisch werken, kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken.

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontwikkelde in Europa het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families (familieopstellingen), later deed hij dat ook voor organisaties (organisatieopstellingen).

Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van een familiesysteem. Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken inzichtelijk te krijgen.

Systeem beïnvloeding en interventies

Elk systeem (bijvoorbeeld het gezin) kent systeemdynamieken die in balans moeten zijn. Als één van de dynamieken niet in orde zijn, ontstaan er verstrikkingen. Verstrikkingen die ervoor kunnen zorgen dat een kind telkens weer terugvalt in oude gewoonten/valkuilen en waardoor de bloedglucoses niet onder controle kunnen komen. Door te zorgen voor een interventie kan het systeem weer in balans worden gebracht. Hierdoor kan het kind het kind weer zijn en zien we dat ingeslepen gedragingen en onbewuste patronen wel degelijk kunnen veranderen.