Als docent Pedagogiek aan de Hogeschool van Utrecht/Amersfoort maak ik, Anke van Bijsterveldt, ieder jaar gebruik van de mogelijkheid om opdrachten uit te zetten onder 4e jaars studenten die afstuderen.

Zij hebben de mogelijkheid om te kiezen voor wetenschappelijk onderzoek, het schrijven van een beleidsplan of het ontwikkelen van een product voor de praktijk. Als opdrachtgever wil ik graag dat ze zich verdiepen in het thema ‘opvoeden van kinderen met diabetes type 1’. Het gaat mij daarbij vooral om het in beeld brengen van de ervaringen van kinderen met diabetes en de direct betrokkenen, zodat we van daaruit een vertaling kunnen maken naar concrete pedagogische begeleiding.

De afgelopen jaren zijn er al behoorlijk wat onderzoeken gedaan en ontwikkelopdrachten gemaakt.

Hieronder vind u een overzicht van deze onderzoeken en producten met een link naar de bijbehorende verslagen.

Met de studenten van het jaar 2016 zijn we aan de slag gegaan om de Bob&Bo lijn compleet te maken. Voor iedere leeftijd tot 12 jaar zijn er praktische begeleidingsvormen ontwikkeld om kinderen te ondersteunen in het uitvoeren van alle handelingen die te maken hebben met DM1 en een stukje herkenning en daarmee ook erkenning geven.

Veel leesplezier!

Onderzoeken

Ontwikkelopdrachten